Hjemmesiden - din viktigste selger

Internett blir stadig viktigere som arena med tanke på salg og markedsføring. Konkurransen om kundene er hardere, i tillegg til at kundenes forventninger og makt har økt. Samtidig har det oppstått flere arenaer som alle på en eller annen måte vil være viktig for hvordan du skal drive butikk på nettet.

Som en følge av dette stilles det krav til multikanal/multiplattform tilstedeværelse. Du må altså være synlig og tilgjengelig i flere medier parallelt, i tillegg til å sørge for at du snakker med samme stemme på alle plattformer. Du har en hjemmeside, du er på Facebook, du driver kanskje en nettbutikk og så videre. For å være tydelig i budskapet og unngå forvirring må du bygge den samme profilen og merkevaren på Facebook som på søkemotorene og overalt ellers.

Samtidig som du ivaretar en tydelig merkevare på tvers av mediene, må du også være klar over at de forskjellige plattformene har sin egen bruksmåte. Facebook er ikke det samme som Google, og Facebook skal ikke være et sted hvor du f.eks kun kopierer over det som du allerede har publisert på hjemmesiden. En kampanje på Facebook bør heller ikke bare være en statisk kopi av kampanjen du kjører på hjemmesiden din. 

 
Uansett om det er Google, Facebook, Twitter eller andre som er din viktigste kanal for direkte markedsføring på nett, så ender alt til slutt opp på din hjemmeside.


Alle aktiviteter som du gjør på Facebook eller i søkemotorene har som mål at noen skal kjøpe noe av deg (dette kan være produkt eller tjeneste). Derfor vil kvaliteten på hjemmesiden din ha en avgjørende betydning i sluttfasen av en kjøpsprosess. Det er på hjemmesiden du har mulighet til å utdype det du formidler gjennom sosiale kanaler og søkemotorer. Du må derfor få alle aktivitetene dine til å spille på lag og gjøre hverandre gode, som Nils Arne Eggen så tydelig uttalte.

Den potensielle kunden som får vekket interesse for det du tilbyr via Facebook, skal ikke miste interessen når han eller hun kommer inn på hjemmesiden din. Derfor må du være klar over hvordan en plattform kan forsterke en annen plattform.

Gjentagende effekt og profil i de forskjellige mediene på nett er gjenkjennbart – og at det er dette som sørger for at hjemmesiden din blir din beste selger.