Registrering av domenenavn

Når du har bestemt deg for hvilket domene du ønsker å registrere sender vi deg skjema som må signeres og returneres til oss. Så snart vi har fått disse i retur ordner vi alt det praktiske rundt registreringen som normalt er i orden innen 24 timer etter at vi har fått skjemaene i retur.

Alt på ett sted - flytt ditt domene til Firmanett

Du kan når som helst flytte ditt domene til Firmanett. Vi sender deg et skjema hvor du signerer på at vi har tillatelse til å foreta flyttingen. Når dette er returnert flytter vi domenet til oss på det tidspunktet som avtales. Flytting av domener under .no tar inntil 24 timer. Flytting av andre domenenavn tar ca 5 dager.

Overføring til ny eier

Behovet for å overføre et domene til ny eier kan oppstå i flere situasjoner:

1. Bedriften som eier domenet bestemmer seg for å drive virksomheten under et nytt firma. En del starter for eksempel enkeltmannsforetak, men oppretter et aksjeselskap når virksomheten vokser. Det er da viktig å huske at rettighetene til domenenavnet følger organisasjonsnummeret det står registrert på. Hvis for eksempel enkeltmannsforetaket avvikles, må rettighetene til domenenavnet overføres til aksjeselskapet før enkeltmannsforetaket legges ned slik at dette får rettighetene til domenenavnet. Hvis dette ikke blir gjort står domenenavnet i fare for å bli slettet.

2.
 Bedriften kjøper et domenenavn av et annet firma. Det er da viktig å få rettighetene til domenenavnet overført til din bedrift slik at du har kontroll over dette.

3.
 Vi har dessverre sett noen tilfeller av at ”hjelpsomme” konsulenter har registrert domenenavn på eget firma istedenfor på firmaet som skulle vært oppført som den rettmessige eieren. Dersom det er tilfellet for ditt domenenavn bør du snarest sørge for at domenet blir overført til ditt firma.

Ved ønske om overføring til ny eier sender vi deg de skjemaene som må signeres i forbindelse med dette. Så snart disse er returnert til oss ordner vi alt det praktiske. Overføring til ny eier tar vanligvis fra 24 til 72 timer. Ring oss gjerne dersom du ønsker råd om overføring av domene.

u kan når som helst flytte ditt domene til Firmanett.


Les også:

Tips ved valg av domenenavn
Hjemmeside
Nettbutikk